Wymiana TPMS

Wymiana TPMS

TPMS jest teraz Standardem w UE

TPMS lub Systemy Monitorowania Ciśnienia w Oponach znajdują się obecnie na wyposażeniu standardowym wielu dzisiejszych zaawansowanych technicznie samochodów. Od listopada 2012 wszystkie nowe modele samochodów zarejestrowanych w UE muszą być wyposażone w TPMS. Od listopada 2014 wszystkie nowo rejestrowane pojazdy muszą być wyposażone w TPMS.

Samochody z TPMS wykorzystują czujniki w kołach do przenoszenia istotnych informacji, takich jak ciśnienie i temperatura, do modułu sterującego samochodu. Informacje te są następnie wyświetlane na desce rozdzielczej w postaci komunikatu lub za pomocą lampki kontrolnej.

Wymiana TPMS jest wymagana, gdy system TPMS zawodzi z powodu awarii mechanicznej lub elektrycznej, awarii akcelerometru, niskiej mocy baterii TPMS lub zablokowanego portu ciśnienia. Jedną z najczęstszych przyczyn awarii jest nieodpowiednie obchodzenie się kołem podczas zdejmowania lub naprawy koła lub opony. TPMS jest elementem wyposażenia elektronicznego montowanym w trakcie obróbki mechanicznej.

System Zaloguj do Wsparcia Bartec zawiera wyczerpujące informacje na temat mechanicznych i elektrycznych procedur wymiany TPMS dla wszystkich marek/modeli/lat produkcji, cofając się do roku ich wprowadzenia.

Narzędzie Wymiany TPMS Bartec

Przed przystąpieniem do wymiany TPMS zalecamy zastosowanie jednego z naszych narzędzi Bartec TPMS żeby ustalić potrzebę wymiany i charakter uszkodzenia. To może wspierać roszczenie gwarancyjne, ale także zapewnić, że handlowiec lub sklep oponiarski daje możliwość dochodzenia roszczenia odszkodowawczego. Sytuacja prawna jest taka, że jeżeli przedstawiciel uszkodzi koło, staje się odpowiedzialny i nie może pozwolić aby samochód został dopuszczony do wyjazdu z jego sklepu ze świecącą się lampką kontrolną TPMS. Wielu sprzedawców zauważyło, że czasami klient nie zaakceptuje kosztów naprawy i może przypisać sprzedawcy wszelkie uszkodzenia jeżeli nie zostanie przeprowadzony audyt.

Narzędzia Bartec TPMS oferują możliwość przeprowadzenia audytu TPMS samochodu, a następnie zaprezentowania klientowi wyników kontroli na ekranie lub pobrania ich na komputer i wydrukowania wyników audytu w celu przedstawienia klientowi i żeby koszty mogły zostać uzgodnione i podane przed rozpoczęciem prac. Ważne jest, aby posiadać narzędzie, które aktywuje TPMS na odpowiednim poziomie mocy i dekoduje tylko TPMS znajdujące się bezpośrednio przed narzędziem (żeby to zrobić należy znać specyfikację wszystkich czujników na rynku). Jest to bardzo ważne w celu uniknięcia odebrania transmisji z innych czujników TPMS, pilotów, kluczyków, itd. Jest bardzo ważne, aby ograniczyć odpowiedzialność za ewentualne problemy, które mogą wystąpić.

Narzędzie Wymiany TPMS Bartec

Narzędzie TPMS powinno być w stanie dekodować transmisję z czujnika i wyświetlić dane. Umożliwi to mechanikowi ustalenie, czy czujnik jest uszkodzony, czy nie jest zamontowany, czy port ciśnienia na czujniku jest zablokowany, czy część pracuje w zbyt wysokiej temperaturze oraz uzyskać inne informacje diagnostyczne, które mogą być zawarte w konkretnych danych czujnika (np. jeśli stan baterii TPMS jest niski).

Mechanik musi być w stanie określić, czy TPMS został zamontowany czy nie. Jeżeli lampka ostrzegawcza TPSM na desce rozdzielczej zapala się chwilowo, kiedy pojazd jest uruchamiany; czy ciśnienie w oponach jest wyświetlane na desce rozdzielczej; lub czy narzędzie Bartec może skutecznie odkodować sygnał pochodzący z TPMS. Bezpośredni TPMS może być przymocowany do tylnej części zaworu opony lub zamontowany w kole.

Jeśli czujnik okaże się uszkodzony lub czujnik jest zniszczony, to będzie musiał zostać wymieniony. To wymaga zamontowania nowego czujnika i przeprogramowania jednostki sterującej z jego unikalnym ID i jego położeniem w pojeździe. Procedury dla wszystkich pojazdów są przedstawione w Zaloguj do Wsparcia Bartec, które pokazuje wymagania serwisowe, reset procedur, instrukcje montażu/demontażu, specyfikacje momentu obrotowego itp. dla wszystkich marek/modeli i lat.

TPMS w Pojazdach

Większość wyprodukowanych pojazdów ma wewnętrzny tryb synchronizacji w pojeździe, który umożliwia synchronizację ID TPMS, gdy narzędzie jest używane do aktywacji czujnika. Nie wszystkie pojazdy mogą działać w trybie synchronizacji (większość pojazdów azjatyckich i europejskich nie ma tej funkcji), i dla nich narzędzie TPMS musi mieć dodatkowy interfejs dla OBDII/magistrali CAN pojazdu do komunikacji ze sterownikiem silnika pojazdu lub Jednostką Sterującą (ang. ECU lub UGW) i pobierać dane TPMS. Narzędzie Bartec TECH500 TPMS Tool posiada tę funkcję.

Narzędzie musi być w stanie wyłączyć lampkę ostrzegawczą TPMS. Narzędzie powinno wyświetlić dokładnie numer zestawu serwisowego oraz numer części zamiennej dla czujnika TPMS, aby zapewnić, że zostanie zamontowana prawidłowa część.

Mechanik zawsze powinien: odnosić się do specyfikacji producenta dla odpowiednich wymagań momentu obrotowego przy wymianie nakrętki i rdzeni zaworów; wykorzystać nowe przepusty, nakrętki, plastikowe lub niklowane nakrętki zaworów i bezprądowo niklowane rdzenie zaworów, gdy przeprowadza jakiekolwiek czynności serwisowe na oponach; nigdy nie używać rdzeni zaworu z mosiądzu lub korków mosiężnych niegalwanizowanych z aluminiowym trzpieniem czujnika TPMS. Kontakt pomiędzy różnymi metalami może doprowadzić do korozji galwanicznej, co z kolei może prowadzić do spadku ciśnienia powietrza. Uważaj na chromowane zaślepki, które mogą się przypiec do trzpienia zaworu z powodu korozji elektrochemicznej. Zastosowanie zbyt dużego momentu podczas ich usuwania może uszkodzić trzpień zaworu.

Wreszcie, gdy procedura wymiany TPMS jest ukończona, dobrze jest przeprowadzić końcowy audyt i wydrukować wyniki dla klienta. To zamyka cykl ochrony Twojej odpowiedzialności (pokazując, że praca została zakończona profesjonalnie) i potwierdza klientowi Twój techniczny profesjonalizm. Będziesz musiał prowadzić rejestr prowadzonych napraw.

Uwaga: Mechanik powinien unikać stosowania jakiejkolwiek cieczy lub uszczelniacza opon wtryskiwanego do opon wyposażonych w TPMS, ponieważ może to zablokować port ciśnienia i spowodować awarię. Jeśli podczas demontażu opony zostaną zauważone dowody stosowania uszczelniacza opon, zaleca się wymianę TPMS. Jest również bardzo ważne, aby usunąć wszelkie pozostałości uszczelniacza z wnętrza opony i powierzchni obręczy koła przed ponownym montażem opony.

Unit 9 | Redbrook Business Park | Wilthorpe Road | Redbrook | Barnsley | S75 1JN | United Kingdom

Tel: 01226 209226
sales@bartecautoid.com

Company Number: 02719701
VAT Number: 590 8225 27

ISO 9001 & ISO/IEC 27001