Ustawodawstwo dla TPMS

Ustawodawstwo dla TPMS

Ustawodawstwo EU dla Systemów Monitorowania Ciśnienia w Oponach

We wtorek , 10 marca 2009 w Strasburgu, Parlament Europejski oficjalnie zatwierdził Wniosek Dyrektywy Komisji, którego celem jest uproszczenie i zmiany typów homologacji pojazdów silnikowych w Europie.

Jednocześnie propozycja ta wprowadza szereg środków nakładających obowiązek przyjęcia sprawdzonych technologii, w tym istniejących Systemów Monitorowania Ciśnienia w Oponach (oraz ESP).

Co do daty wprowadzenia TPMS i specyfikacji technicznej instrukcja oficjalnie wymaga (patrz artykuł 9.2 przyjętego tekstu):

"Pojazdy kategorii M1 musi być wyposażony w precyzyjny System Monitorowania Ciśnienia w Oponach mogący, w razie potrzeby, ostrzec kierowcę samochodu, o spadku ciśnienia występującego w którejkolwiek z opon, co jest w interesie optymalnego zużycia paliwa i bezpieczeństwa na drodze. Aby to osiągnąć, powinny być ustalone odpowiednie wartości graniczne w specyfikacjach technicznych, co ponadto pozwoli na neutralne technologicznie i opłacalne podejście do tworzenia precyzyjnych Systemów Monitorowania Ciśnienia w Oponach."

Co do daty wprowadzenia TPMS, począwszy od 1 listopada 2012 roku będzie miał miejsce dwuletni harmonogram. Artykuły 13.1 do 13.4 przyjętego tekstu stwierdzają, że wszystkie pojazdy homologowane po tej dacie muszą mieć zainstalowany system TPMS. Ponadto wszystkie nowo rejestrowane pojazdy po 01 listopada 2014 muszą mieć system TPM. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na temat Ustawodawstwa UE dla TPMS.

Ustawodawstwo US dla Systemów Monitorowania Ciśnienia w Oponach

Ustawodawstwo dla TPMS - W 2000 roku prezydent Clinton podpisał pierwszą wersję TREAD Act, która wymaga żeby Systemy Ostrzegania o Ciśnieniu w Oponach zostały wdrożone w samochodach roku modelowego 2004.

Akt dotyczył wszystkich pojazdów osobowych i lekkich ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej do 10.000 funtów. Do 2005 kontynuowano rozmowy i debatę, a ostateczne zasady zostały ustalone 08 kwietnia 2005.

NHTSA (Administracja Narodowa ds Bezpieczeństwa Ruchu Autostradowego) przewidywała, że do roku 2008 wszystkie nowo produkowane lub importowane samochody amerykańskie będą wyposażone w systemy TPMS, które w większości będą korzystać z czujników "bezpośrednich" będących częścią trzpienia zaworu lub przymocowanych do koła.

Czujniki te przekazują własne ID wraz z ciśnieniem, temperaturą i innymi danymi do Jednostki Sterującej Pojazdu, a przepisy prawne określają widoczne na desce rozdzielczej ostrzeżenia dla kierowcy, kiedy opona jest niedopompowana/dziurawa itp.

Dlatego wszystkie pojazdy określone w orzeczeniu, wyprodukowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, od roku modelowego 2008, muszą posiadać System Monitorowania Ciśnienia w Oponach. Orzeczenie to pobudziło znacząco produkcję systemów fabrycznych i dla rynku wtórnego przez North American Bartec USA. Orzeczenie oznacza, że za każdym razem kiedy trzeba przełożyć opony, wymienić uszkodzony czujnik, wymienić opony na Opony Zimowe czy zamontować koła niestandardowe, Jednostka Sterująca musi zostać przeprogramowana na nowe ID i ich pozycje w pojeździe. Spowodowało to gwałtowny wzrost popytu na produkty narzędziowe dystrybutorów firmy.

Fazy planu dla nowych pojazdów:

  • 20% zgodność dla Roku Modelowego 2006
  • 70% zgodność dla Roku Modelowego 2007 (9/1/2006)
  • 100% zgodność dla Roku Modelowego 2008 (9/1/2007)

W pozostałej części świata Bartec Auto ID wdrażało systemy dla firm samochodowych, które produkowały samochody na rynek amerykański i rodzime rynki. Ustawodawstwo dla TPMS na całym świecie jest przedmiotem dyskusji, a grupa Bartec Auto ID jest dobrze przygotowana do zostania światowym liderem w zakresie dostaw tej technologii.

Bartec Auto ID jest światowym liderem w TPMS (Systemach Monitorowania Ciśnienia w Oponach). Od roku 1998 zainstalowaliśmy systemy do odczytu i testowania TPMS w ponad siedemdziesięciu fabrykach producentów samochodów na całym świecie. To jest powodem dla którego narzędzia naszych dystrybutorów TPMS są zawsze bardziej na bieżąco niż narzędzia naszej konkurencji, a nasza technologia jest zawsze na czele rynku.

Ponieważ Bartec Auto ID ustawia Jednostki Sterujące (ECU), a następnie testuje je w fabryce, mamy najbardziej aktualną technologię na rynku wtórnym. Narzędzia TPMS można łatwo przeprogramować i aktualizować na stronie internetowej używając pomocy technicznej. Teraz możesz otrzymać narzędzia TPMS, które działają z czujnikami TPMS roku modelowego 2014!

Unit 9 | Redbrook Business Park | Wilthorpe Road | Redbrook | Barnsley | S75 1JN | United Kingdom

Tel: 01226 209226
sales@bartecautoid.com

Company Number: 02719701
VAT Number: 590 8225 27

ISO 9001 & ISO/IEC 27001