Video Przewodnik

Krok 1 – Pobierz Oprogramowanie

  1. Odwiedź www.bartecautoid.com, kliknij na "Aktualizacja narzędzi" ("Aktualizuj Narządzie"). Zostaniesz przekierowany do Centrum Wsparcia.
  2. Teraz  za pomocą "Log In" ("Zaloguj się") przy pomocy danych konta i przejdź do "My Account" ("Moje konto"), gdzie można znaleźć wszystkie swoje zarejestrowane narzędzia.
  3. Naciśnij przycisk "Download" ("Pobierz") i zapisz najnowsze oprogramowanie w dostępnym miejscu, np. na pulpicie.

Odwiedź www.bartecautoid.com, kliknij na "Aktualizacja narzędzi" ("Aktualizuj Narządzie"). Zostaniesz przekierowany do Centrum Wsparcia.Teraz za pomocą "Log In" ("Zaloguj się") przy pomocy danych konta i przejdź do "My Account" ("Moje konto"), gdzie można znaleźć wszystkie swoje zarejestrowane narzędzia.Naciśnij przycisk "Download" ("Pobierz") i zapisz najnowsze oprogramowanie w dostępnym miejscu, np. na pulpicie.


Krok 2 – Uruchom tryb aktualizacji TECH400SDE (Nie podłączaj jeszcze swojego narzędzia do komputera)Krok 2 – Uruchom tryb aktualizacji TECH400SDE (Nie podłączaj jeszcze swojego narzędzia do komputera)

  1. Włącz TECH400SDE
  2. Naciśnij przycisk W dół, żeby podświetlić podmenu "My Toolkit" ("Mój Pakiet Narzędziowy") i naciśnij przycisk Enter.
  3. Naciśnij przycisk W dół, żeby podświetlić "Update Mode" ("Tryb Aktualizacji") i naciśnij Enter. Twoje Narzędzie powinno być teraz w "Update Mode" ("Trybie Aktualizacji"), jak zilustrowano po prawej stronie.

Krok 3 – Podłącz swoje narzędzie do komputera

Proszę podłącz swoje narzędzie do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.

Twoje TECH400SDE powinno zostać rozpoznane jako dysk wymienny w komputerze, jak na rysunku.

Proszę nacisnąć na symbol Windows na Pulpicie i kliknąć na Komputer.

W nowym oknie powinieneś móc znaleźć narzędzie rozpoznane jako "Dysk Wymienny".

Przeciągnij i upuść najnowsze oprogramowanie do folderu "Dysk Wymienny".

Urządzenie powinno rozpocząć proces aktualizacji poprzez weryfikację danych i usuwanie oprogramowania.

Możesz odłączyć kabel USB od narzędzia i komputera, nawet przed ukończeniem Procesu Aktualizacji.

Po ponownym uruchomieniu TECH400SDE, powinieneś mieć najnowsze oprogramowanie zainstalowane na swoim narzędziu a Proces Aktualizacji został ukończony.

Krok 3 – Podłącz swoje narzędzie do komputeraKrok 3 – Podłącz swoje narzędzie do komputeraKrok 3 – Podłącz swoje narzędzie do komputera

Unit 9 | Redbrook Business Park | Wilthorpe Road | Redbrook | Barnsley | S75 1JN | United Kingdom

Tel: 01226 209226
sales@bartecautoid.com

Company Number: 02719701
VAT Number: 590 8225 27

ISO 9001 & ISO/IEC 27001