Monitorowanie Ciśnienia w Oponach

Monitorowanie Ciśnienia w Oponach

Bezpośrednie i Pośrednie Monitorowanie Ciśnienia w Oponach

Monitor Ciśnienia w Oponach lub Czujnik może być typu bezpośredniego lub pośredniego, zgodnie z przepisami. W praktyce większość OE (Automotive Original Equipment – Producenci Samochodowego Wyposażenie Oryginalnego) zdecydowała się instalować w nowych konstrukcjach bezpośredni TPMS. Bezpośredni TPMS wykorzystuje ciśnienie i temperaturę fizyczną przetwornika, który jest zazwyczaj albo zamontowany w trzpieniu zaworu albo zamocowany w kole i przesyła, w czasie rzeczywistym, informacje o ciśnieniu w oponach do kierowcy pojazdu albo poprzez wyświetlacz na desce rozdzielczej albo lampkę ostrzegawczą.

Czujniki produkowane są przez międzynarodowe firmy, takie jak Pacific, Schrader, Continental, dawniej VDO Siemens i Huf, dawniej Beru. Nie ma wspólnego standardu technicznego (fizycznego, elektrycznego lub protokołu oprogramowania) dla czujników i OE (Automotive Original Equipment – Producenci Samochodowego Wyposażenia Oryginalnego), oraz dostawcy stworzyli wiele wzorów czujników.

OE (Producenci Wyposażenia Oryginalnego) dołożyli wszelkich starań, aby montować czujniki w zakładach, aby zapewnić, że są one ustawiane pod odpowiednim kątem podczas mocowania i są dokręcone z prawidłowym momentem przy użyciu klucza dynamometrycznego, aby zapewnić i zachować ich szczelność, jednak działania te nie zostały jeszcze przyjęte w obsłudze rynku wtórnego TPMS. OE przeprowadzają również wiele testów elektrycznych TPMS, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie na rynku wtórnym, w celu zapewnienia, że systemy są prawidłowo skonfigurowane, zanim pojazd opuści sprzedawcę lub sklep oponiarski.

Częstotliwość Monitorowania Ciśnienia a Oponach

Czujniki przesyłają w paśmie UHF, dane takie jak ich unikalne ID czujnika, temperatura, ciśnienie, czas pracy baterii (w razie potrzeby) i inne informacje diagnostyczne. Dane te są przesyłane do jednostki sterującej silnika (ECU) lub określonego odbiornika w pojeździe. Te pojazdy, które mają graficzne wyświetlacze o pozycjach czujników mogą następnie określić, które koła mają problemy.

Transmisja UHF może występować w regularnych odstępach czasu, gdy pojazd jest w ruchu, natychmiast i stale, jeśli występują warunki spadku ciśnienia, lub może zostać wymuszona przez narzędzie TPMS. Narzędzie TPMS jest wymagane do wymuszenia nadawania przez czujnik, jeżeli jest on serwisowany i tym samym unieruchomiony.

Typowe różnice w technologii czujników elektrycznych obejmują aktywację niskimi częstotliwościami (LF) za pomocą transmisji fali ciągłej, fali modulowanej 125kHz (lub 309MHz). Również niektóre czujniki, aby zostały aktywowane, wymagają wymuszonej zmiany ciśnienia. Istnieją znaczne różnice w poziomach mocy aktywacji LF i tolerancji. Większość czujników ma różne tryby dla testu, wykorzystania w fabryce, transportu / magazynowania, jazdy itd. Wszystkie one są aktywowane za pomocą różnych wzorów datagramów LF.

Aktywacja TPMS pobudza odpowiedź UHF, która może się różnić w zależności od marki/modelu/roku produkcji pojazdu i typu czujnika. Mogą istnieć znaczne różnice w zawartości danych przesyłanych przez czujniki różnych producentów i różnych marek/modeli /roczników pojazdów.

Częstotliwości (315MHz, 433MHz itd), modulacja (AM, FM), protokół komunikacyjny (Manchester, PWM), poziom mocy (mała moc dla Japonii i innych krajów azjatyckich) to tylko niektóre z różnic na wyjściu UHF. Dokładne informacje OE (Producentów Samochodowego Wyposażenia Oryginalnego)  o monitorowaniu ciśnienia w oponach dla samochodów azjatyckich, amerykańskich i europejskich można znaleźć na naszej specjalnej stronie internetowej Wsparcie dla Monitorowania Ciśnienia w Oponach OE (Producentów Samochodowego Wyposażenia Oryginalnego),.

Narzędzia Bartec mają możliwość pracy z wszystkimi znanymi OE (Producentami Samochodowego Wyposażenia Oryginalnego), ze wszystkimi znanymi odmianami zatwierdzonych czujników. Nasza praca w zakresie wdrażania i testowania TPMS u Producentów Kół i Opon i w fabrykach samochodów na całym świecie, wspiera naszą wiodącą pozycję na rynku w perspektywie długoterminowej i zapewnia, że oprogramowanie jest wiarygodne i sprawdzone.

Co do daty wprowadzenia TPMS, istnieje dwuletni harmonogramem wprowadzania, począwszy od 1 listopada 2012 roku. Artykuły 13.1 do 13,4 przyjętego tekstu mówią, że wszystkie pojazdy homologowane po tej dacie muszą mieć zainstalowany system TPM. Co więcej, nowo rejestrowane pojazdy po 1 listopada 2014 muszą mieć system TPMS. Kliknij  tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat Ustawodawstwa UE dotyczącego TPMS.

Unit 9 | Redbrook Business Park | Wilthorpe Road | Redbrook | Barnsley | S75 1JN | United Kingdom

Tel: 01226 209226
sales@bartecautoid.com

Company Number: 02719701
VAT Number: 590 8225 27

ISO 9001 & ISO/IEC 27001