Czym jest Czujnik Ciśnienia w Oponie

Czujniki bezpośrednie w oponie przekazują do kierowcy pojazdu, w czasie rzeczywistym, informacje o ciśnieniu w oponach na wyświetlaczu na desce rozdzielczej, albo za pomocą lampki ostrzegawczej.

Czujniki ciśnienia w oponach są przetwornikami fizycznego ciśnienia i temperatury, które są przymocowane do tylnej części trzonu zaworu, lub są przymocowane do koła.

Czym jest Czujnik Ciśnienia w OponieCzym jest Czujnik Ciśnienia w OponieCzym jest Czujnik Ciśnienia w Oponie

Producenci Czujników Ciśnienia w Oponach

Czujniki ciśnienia w oponach są produkowane przez międzynarodowe firmy, takie jak Schrader, Alligator, Continental, TRW, Lear, Pacyfiku, Beru/HUF i inne. Nie ma wspólnego standardu technicznego dla czujników - OE (producenci wyposażenia oryginalnego) oraz dostawcy stworzyli wiele wzorów czujników. W normalnych warunkach jazdy czujniki przekazują dane UHF, takie jak ich unikatowy ID czujnika, ciśnienie, temperaturę i stan baterii (jeśli dotyczy) oraz inne informacje diagnostyczne. Dane te są przesyłane do jednostki sterującej silnika (ECU) lub określonego odbiornika w pojeździe. Te pojazdy, które mają graficzny wyświetlacz pozycji TPMS mogą pokazać, którego koła dotyczy problem. Mogą istnieć znaczne różnice w zawartości danych przesyłanych przez czujniki różnych producentów i różnych marek/modeli /i z różnych lat produkcji pojazdów.

Czujniki Ciśnienia w Oponach i Narzędzia TPMS

Narzędzia Bartec TPMS do diagnostyki i naprawy mają możliwość pracy z wszystkimi znanymi zatwierdzonymi czujnikami OE (producentów oryginalnego wyposażenia). Nasza praca w zakresie wdrażania i testowania TPMS w zakładach produkcji kół i opon (wheel and tyre plants) i producentów samochodów na całym świecie (car plants worldwide) umacnia naszą wiodącą pozycję na rynku w perspektywie długoterminowej i zapewnia, że oprogramowanie jest wiarygodne i sprawdzone.

Czujnik ciśnienia w oponach może być typu bezpośredniego lub pośredniego zgodnie z przepisami NHTSA. W praktyce prawie wszyscy OE (producenci wyposażenia oryginalnego) wybrali instalowanie w swoich nowych konstrukcjach bezpośrednich TPMS.

Bezpośredni TPMS jest przetwornikiem fizycznego ciśnienia i temperatury, który jest zazwyczaj zamontowany na trzpieniu zaworu lub zamocowany w kole i przesyła w czasie rzeczywistym informacje o ciśnieniu w oponach do kierowcy pojazdu albo poprzez wyświetlacz na desce rozdzielczej albo lampkę kontrolną ciśnienia w oponach na zestawie wskaźników. Czujniki produkowane są przez międzynarodowe firmy, takie jak Schrader, Alligator, Continental, TRW, Lear, Pacific, Beru/HUF i inne. Nie ma wspólnego standardu technicznego (fizycznego, elektrycznego lub protokołu oprogramowania) dla czujników więc OE (producenci wyposażenia oryginalnego) oraz dostawcy stworzyli wiele wzorów czujników.

OE (producenci samochodowego wyposażenia oryginalnego) dołożyli wszelkich starań, aby montować czujniki w zakładach, aby zapewnić, że są one pod odpowiednim kątem podczas instalowania i są dokręcane z prawidłowym momentem przy użyciu klucza dynamometrycznego, aby zapewnić i zachować ich szczelność, jednak działania te nie zostały jeszcze przyjęte w obsłudze rynku wtórnego TPMS. OE przeprowadzają również wiele testów elektrycznych TPMS, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie na rynku wtórnym, w celu zapewnienia, że systemy są prawidłowo skonfigurowane, zanim pojazd opuści sprzedawcę lub sklep oponiarski.

Technologia Czujnika Ciśnienia w Oponie

Czujniki przekazują w ultra-wysokiej częstotliwości (UHF) dane takie jak ich unikalne ID czujnika, ciśnienie, temperatura i stan baterii (w razie potrzeby) i inne informacje diagnostyczne. Dane te są przesyłane do jednostki sterującej silnika (ECU) lub określonego odbiornika w pojeździe. Te pojazdy, które mają graficzny wyświetlacz pozycji TPMS mogą pokazać, którego koła dotyczy problem.

Ta transmisja UHF może występować w regularnych odstępach czasu, gdy pojazd jest w ruchu, natychmiast i stale w warunkach spadku ciśnienia lub może zostać wymuszona przez narzędzie TPMS. Narzędzie TPMS jest wymagane, żeby wymusić nadawanie czujnika, kiedy jest on obsługiwany i tym samym nieruchomy.

Czujnik ciśnienia w oponach może być zastąpiony z kilku powodów: wadliwego lub uszkodzonego czujnika, przełożenia kół lub opon (opony zimowe i niestandardowe koła) i tak dalej. Pierwszym krokiem powinno być użycie narzędzia TPMS do audytu pojazdu i zdiagnozowania problemów, takich jak wadliwa bateria czujnika, zablokowany port ciśnienia, lub po prostu wadliwy czujnik. Podczas zdejmowania opony z koła mechanik powinien uważać, w którym miejscu znajduje się łyżka do zdejmowania opon, żeby nie doprowadzić do uszkodzenia opony. Powinno się także upewnić, że ma się prawidłowy zamiennik czujnika, ponieważ czujniki różnych producentów wyglądają podobnie i łatwo je pomylić.

W każdym czujniku jest bateria litowa o spodziewanym okresie działania do 10 lat. W celu zachowania żywotności baterii niektóre czujniki w nieruchomym pojeździe należy wprowadzić w stan zredukowanej aktywności. Aby dodatkowo wydłużyć żywotność baterii, gdy jest przechowywana jako część zamienna, TPMS jest wprowadzany w tryb magazynowy (tryb hibernacji). Każdy producent ma inny sposób na wprowadzenie trybu hibernacji TPMS.


W niektórych przypadkach czujnik posiada ponadto różne tryby pracy, które również muszą być skonfigurowane:

  • Czujniki TPMS od Schrader Electronics są dostarczane jako części zamienne w trybie off (wyłączony) i są po prostu oddane do użytkowania w pojeździe. Narzędzie aktywacji zapewniając transmisję 125 kHz zainicjalizuje moduł TPM do użytku w pojeździe
  • Czujniki TPMS od Beru/HUF są dostarczane jako części zamienne w trybie hibernacji – zaczynają działać kiedy podda się je ciśnieniu powyżej 25 PSI
  • Czujniki TPMS Continental są dostarczane w wielu trybach, w zależności od dostawcy źródłowego. Mogą być dostarczane w TRYBIE TESTOWYM i po zainstalowaniu w pojeździe przejdą do odpowiedniego trybu. Alternatywnie mogą być dostarczane w TRYBIE SHIP, w którym to przypadku wymagają aktywacji przez  sygnał modulowany125kHz, aby przejść do odpowiedniego trybu
  • Czujniki TPMS od TRW są dostarczane jako części zamienne w trybie magazynowym - Aby wyprowadzić czujnik z trybu magazynowego i skonfigurować go do użycia w pojeździe, wymagany jest złożony modulowany sygnał 125kHz

Czujniki mogą być aktywowane w niskiej częstotliwości przez narzędzia TPMS, które muszą brać pod uwagę następujące różnice w technologii TPMS:

  • Aktywacja niskiej częstotliwości (LF) za pomocą ciągłej fali
  • Fala Modulowana (MW) 125kHz
  • Transmisja Fali Modulowanej (MW) 309MHz

Niektóre czujniki wymagają do aktywacji również wymuszonej zmiany ciśnienia. Większość czujników ma różne tryby do testu, dla zakładu produkcyjnego, transportu/magazynowania, jazdy itp. Są one aktywowane przy użyciu różnych wzorów datagramu. Aktywacja czujnika pobudza odpowiedź UHF, która może mieć następujące różnice:

  • Częstotliwości: 315MHz, 433MHz and 434MHz
  • Modulacje: ASK i FSK
  • Protokoły komunikacyjne: Manchester, PWM i dwufazowy

Unit 9 | Redbrook Business Park | Wilthorpe Road | Redbrook | Barnsley | S75 1JN | United Kingdom

Tel: 01226 209226
sales@bartecautoid.com

Company Number: 02719701
VAT Number: 590 8225 27

ISO 9001 & ISO/IEC 27001